Вершы беларускіх паэтаў

Нацыянальны паэтычны партал

Уваход

Лепшыя класікі

4.0974119338605
Усяго галасоў: 2782. Сярэдняя: 4.10
4.4716821639899
Усяго галасоў: 2366. Сярэдняя: 4.47
4.156262749898
Усяго галасоў: 2451. Сярэдняя: 4.16
4.367335243553
Усяго галасоў: 1745. Сярэдняя: 4.37
4.6396629941672
Усяго галасоў: 1543. Сярэдняя: 4.64
4.3962868117798
Усяго галасоў: 1562. Сярэдняя: 4.40
4.5036351619299
Усяго галасоў: 1513. Сярэдняя: 4.50
4.328714395689
Усяго галасоў: 1299. Сярэдняя: 4.33
4.6878761822872
Усяго галасоў: 1163. Сярэдняя: 4.69
4.3956043956044
Усяго галасоў: 1183. Сярэдняя: 4.40

Апошнія водгукі

Наш банэр

vershy.ru - Вершы беларускiх паэтаў

Код банэра

Лічыльнікі

Вітаем Вас на сайце, якi прысвечаны беларускай паэзіі. Тут Вы можаце пазнаёміцца з творамі беларускіх паэтаў - ад класікі да сучаснасці.

На сайце адкрыта рэгістрацыя. Пасля рэгістрацыі і праверкі акаўнта можна будзе публікаваць вершы без мадэрацыі.

Прайсці рэгістрацыю


Апошнія публiкацыi

Сярэдняя: 5 (1 голас)

Табе і мне нялёгка на Зямлі.
Здаецца, што прасцей — прыняць рашэнне,
Каб крочыць поруч па жыцці маглі
I успрымаць каханне як збавенне
Ад адзіноты ржавых ланцугоў,
Ад волі непатрэбнай і дажджлівай,
Ад праведнасці незямной багоў
I ад упартай прагі стаць шчаслівай.
Ад слодычы разважлівай хлусні,
Ад рэк бязводных, палыну падману,
Ад сноў відушчых. Колькі іх ні сні,Сярэдняя: 5 (1 голас)

Памяць жывіць чалавечую душу,
Аснова жыцця, што закладзена ў нас.
Пра Крапіву сказаць я мушу:
Баек важкіх падарыў нам ў запас.
Аснова жыцця -падмурак трывалы.
Радзіма малая - вёска Нізок.
Тут праходзілі мілыя сэрцу забавы,
І нараджаўся моцны натхненя штуршок.
Рэчка Уса абмывае палетак,
прыгожыя словы да Нёмана шле,
А колькі дзівос і прыгожых кветак
Паэтам у слаўных радках прынясе.Сярэдняя: 5 (1 голас)

Усмешка па твары тваім прабегла,
А ўнутры сядзіць пацук.
Ён нулі там малюе крэйдай
І крыжыкі ставіць у кут.

А ты сядзішь і чакаешь цудаў,
Зусім забыўся як пазбавіцца смецця.
Няўжо ж гэта не вялікая жудасць
Дасягнуць вось так паўналецця?

Прусакоўшчына ў жыцці, сумненні на твары –
Няўжо гэта ўсё, чаго ты шукаеш?
Няўжо ты дазволіш усялякім пачварам
Паквапіцца на ўсе скарбы, што маеш?Сярэдняя: 5 (1 голас)

Я крыху навучылася верыць
І надзеяй чыёй-небудзь быць,
Мне яшчэ давядзецца зведаць,
Што такое моцна любіць.

Мне яшчэ давядзецца шляхам
Перашкодаў шмат абыйсці,
Мо адной, або з кім-небудзь разам
Сэнс жыцця ў прытулку знайсці.

Спадзяванні дарма не пройдуць,
Вера добра пільнуе тыл,
Мары будуць сумленне гойдаць,
А ў сэрцы няхай будзе мір.Сярэдняя: 5 (4 галасоў)

БЕЛАРУСАМ

Паглядзіце, што кожны асобна!
І свайго не сустрэнеш нідзе,
Каб пагутарыць шчыра, лагодна.
Беларус, адгукніся! Ты дзе?

Калі ласка, сустрэнь на дарозе!
Глянь у вочы, далонь мне падай!
Як віталі дзяды на парозе,
Хлебам-соллю мяне сустракай!

Маё сэрца сагрэй родным словам,
Гучна, смела скажы: “Добры дзень!”
Запяе старадаўняя мова,
Зашуміць бы крынічны струмень.Сярэдняя: 5 (1 голас)

Матчын хлеб.

Зноўку сігаю праз далеч дзіцячу,
Зноў сьпеў жаўруковы натхнёна нясу,
Аб тых узлесках дзе кнігаўкі плачуць
Ды першакветы вітаюць вясну.

Дзе па жыцьці найвялікшае дзіва,
Прага такая - кахаць ды любіць,
Дзе песьні матчыны, песьні Айчыны,
З намі навекі зьлілісь.

Дзе балацянкі з чаротам журлівы,
Лес таямнічы ўздыхае ўначы,
Вольхаў чарэды бягуць уздоўж лагчыны,Сярэдняя: 5 (3 галасоў)

Паланэз пажоўклай лістоты,
Невымоўных рапсодый пяшчота,
Непадгеджаных мітаў адзнакі,
Неспазнанага водару спадкі.

Час малення зляцелых дадолу,
Непаспелых прамовіць нічога,
Неспазнелых няўлоўных пакутаў
Непабачаным цугам прыкутых.

Дзіва чырвані з просінню змовы,
Непашытыя швачкай уборы,
Несаспелыя зыркі маланак,
Ненароджаны роснасцю ранак.

Паланэз развітальны лістоты,Сярэдняя: 5 (4 галасоў)

Ты музыкант цудоўны, вецер,
Такога рэдка дзе знайсці!
З табой мне ўзнёсла жыць на свеце,
Бо колісь ты мяне хрысціў!

Дар Божы – слых выдатны маеш,
Чытаць умееш ноты зор.
То сум, як хмары разганяеш,
То навяваеш смутак зноў.

Як быццам тайну адкрываеш,
Што за дубраваю гадоў,
Нас у мінуўшчыну вяртаеш
Ігрой на гуслях правадоў.

Дом родны бачыцца праз гоні.
Вятрыска, ласку мне зрабі, –Сярэдняя: 4.5 (2 галасоў)

Хоць сівер дзьме яшчэ парой,
Сняжынак кружыць рой,
Аднак ужо чароўная
Вясна не за гарой!

І як у нашых прадзедаў
Было спакон вякоў, –
Ў гуморы добры люд гудзе –
Здалёк чуваць вакол.

На Масленку спяшаемся
Да цёшчы на бліны.
З маканкаю, з варэнькамі
Ой, смачныя яны!

Сустрэўшыся, абдымемся,
Бо ў згодзе зажылі, –
Пра той блінец забылі мы,
Што комам быў калісь!

На Масленку спяшаемсяСярэдняя: 5 (1 голас)

1.
Б’ецца, як сэрца, трапеча агонь.
Вецер цалуе, хвалюе яго.
Гэты вятрыска – дыханне палёў,
Што далятае з далёкіх гадоў.

Многае бачыцца ў Вечным агні.
Праведны гнеў і ласкавасць у ім.
Быццам Купальскае вогнішча ён, –
Мы ачышчаемся з гэтым агнём…

Нас азарае высокі агонь,
Нас бласлаўляе свяшчэнны агонь.
Як абярэг ад ліхога ўсяго,
Мы панясём з сабой водбліск яго.

2.
Ля Вечнага агнюСярэдняя: 5 (1 голас)

Міколу Паўловічу

Забыўчывасць нясе нямала бед, –
Зноў горкімі пілюлямі частуе.
Ды краязнавец дбайна, як паэт,
Ад беднасці духоўнай нас ратуе.

Капацель, ён,
У часу глыбіні
Вялікія каштоўнасці знаходзіць:
Спяшыць
святло душы сваёй праліць, –
На што гады заўзята цень наводзяць.

Старацель, ён,
Радзінным караням
Зямны паклон аддаць не забывае,
Калі траву густую забыцця,Сярэдняя: 5 (1 голас)

З блакаднікамі Ленінграда
Зноў Дзень прарыву адзначаю:
Не знаўшы дзён галодных,
рад я
Пірог, пячэнне есці з чаем.

I гэтым чаем праганяю
Камяк пякучы, даўкі ў горле,
Калі з іх вуснаў словы чую
Аб страшным голадзе, аб горы.

Я ім заглядваю у вочы, –
Iм столькі убачыць давялося
Смярцей, калі бялелі ночы,
I як ваўчыцай выла восень.

Прыйшлося зведаць мне калісьціЯшчэ не ацэнена

“Даруй, каханы!
Хіба ўжо такі
Мой цяжкі грэх?
Яго з сваёй рукі
Ты адпусці, – вятрыска будзе рад, –
Падхопіць, панясе за далягляд…”

Хоць так не проста часам дараваць –
Ад сэрца свайго крыўду адарваць,
Аднак прасцей бывае дараваць,
Каб шчасце ад сябе ж уратаваць!

Няўжо па муках трэба нам прайсці,
Каб мужнасці крыху ў сабе знайсці
Прызнаць: дарма так гневаемся мы,Яшчэ не ацэнена

Знаёмая сцяжынка рада ўбачыць, –
Віляючы хвастом, мяне вядзе, –
Дзе некалі заўзята я рыбачыў –
Вудзільнам пасвіў воблакі ў вадзе.

Мяне пазнаўшы, ўсплёснула рукамі,
Як маці, ціха ўсхліпнула яна,
Рака майго дзяцінства сустракае,
Зноў туліць да грудзей мяне Дзвіна!

А як было тут хораша з каханай
Зхмялелым без віна аж да відна!
Спявала, як малым, нам калыханку
Рака, што ёсць у кожнага адна.Яшчэ не ацэнена

Нас паўсюль вятры параскідалі,
А кагосьці – аж на край зямлі.
Ды шляхі-дарогі нас пазвалі
І да роднай школы прывялі.

Шчыра нас вітае цёплы вечар,
Хоць мароз лютуе за вакном.
І да слёз кранае нас сустрэча
Са сваім дзяцінствам мілым зноў.

Быццам не спазналі цяжкіх будняў,
Мы з усмешкай – рукі падаём.
Казачна багатымі мы будзем,
Хоць адзін другога пазнаём.

Аб шчаслівых днях напамінае –Яшчэ не ацэнена

Бядуе бабуля:
Што стала з унукам?
Ў задуме дзядуля
Цярэбіць за вухам.
Прапаў апетыт
У Алеські малога, –
Ад раніцы
Есці не хоча
Нічога, –
Ні кашы з варэннем,
Ні булачкі з макам,
Ніякіх ласункаў,
Ніякіх прысмакаў!

– Куды ж апетыт твой,
Унучак,
Падзеўся? –
Дзед глянуў пад стол, –
Тут няма.
Можа, дзесьці
Пад ложкам, гарэзнік,
Ці ў шафе схаваўся?
Ты дзе, апеты-ыт?! –
Толькі той не азваўся.Яшчэ не ацэнена

*
Кружаць хутка каруселі,
Кружаць часу каруселі…
Вось і нам Бог даў вяселле,
Беларускае вяселле.

І жагнае сына маці,
Выпраўляючы ў дарогу,
Слёз не могучы стрымаці,
Воч з яго не зводзіць доўга…

І ў другой матулі вочы
Заблішчэлі, быццам зоркі,
Як мелодыя званочкаў
Стала чутна за пагоркам.

А дарожка, як падкова,
Гнецца – шчасця ўсім жадае.
І дружына жаніхова
Ў двор нявесты заязджае.Сярэдняя: 4 (1 голас)

ЛЯСНАЯ ЯБЛЫНЯ

Яблыня лясная шчыра на узлеску
Вабіць на знаёмства непадробным блескам.
Ў белае сукенцы, жмурацца аж вочы,
Выглядае быццам заручыцца хоча.

Ой, не проста ў лесе, з жаніхамі стала,
Дрэвы маладыя ды шляхецтва мала.
Яна ж - заглядзенне, хоць з якога боку,
Ад красы і зайздрасці не адвесці вока.

Выскачыла з лесу, аж гарыць каханнем
Ды дрыжыць на ветры ў трапяткім жаданні.Сярэдняя: 4 (1 голас)

НА ПАСТАЎШЧЫНЕ

З цёплым днём узбіраецца сонца вышэй,
Сагравае зямлю на крывічскіх пагорках,
Узняў песню жаўрук, з ім жыццё весялей
Ля шпакоўні сезонны гамон і гаворка.

Па-над полем - пранізлівых кнігаўкаў рой,
Кураслеп жоўтым вокам глядзіць з касагора,
На балотцы, пад жоўта-пяшчотнай вярбой
Жабы-хлопцы зазыўна-нястомна гавораць.

Яшчэ чуцен здалёку вясенні ручэй -Сярэдняя: 5 (1 голас)

НОВАРОДЖАНЫ

Сябе лістаю ў пошуках сюжэта,
Які б спісаў з люстэрка правільны настрой;
Аўтобус гарадскі, звычайная карэта,
Прыпынкамі пярэчыць бавіцца гульнёй.

Бяжыць за вокнамі рака маўкліва,
Падказвае матор пра слухавы абман,
Па-праўдзе, чуцен бег яе імклівы
Праз шум парогаў нават у густы туман.

Гартаюцца лісты бязмоўна, ціха,
Матор шуміць, і што?! Захоплены пагляд!Сярэдняя: 4 (1 голас)

ДОН-КІХОТ

У Дульсінэі бровы, што нябесныя вясёлкі,
І сонцамі двумя пылаюць ярка вочы,
Жанчына з радавой, касьцільскай вёскі,
Кіруе спрытна Дон-Кіхотам дзень і ноччу.
Ён як вар’ят і ў той жа час пацешны,
Але ж і рыцар ад раджэння і да смерці,
Адважны - быць ня можа смешным,
Шкада, няўдачнікам слыве у нашым свеце.
Яго дарогі мечаны вякамі,
І скача Расінант, ім правіць рыцар,Сярэдняя: 5 (1 голас)

ДУЛЬСІНЭЯ

У Дон-Кіхота спраўджаныя вочы,
Ён гоніць Расінанта сярод ночы,
Праз горы, бездарожжа і раўніну,
Каб задаволіць думкі выбранай жанчыны.
Хоць дама сэрца, Дульсінея, дзесь далёка,
Ды толькі з ёю дасягне ён мэты лёгка;
Яна ў паходзе з ім паўсюль і ў бітвах,
У сэрцы верна ёй нясе малітву.
І ў самым моманце злучэння з раем
Яе імя на вуснах дагарае.Яшчэ не ацэнена

ПАХНЕ ХЛЕБАМ

Пахне хлебам,
Тут, за далёкай заставай,
Думкамі - пад бацькоўскім небам,
У дзяцінстве, якое там бавіў.

Пахне хлебам,
І водарам сосен,
У вачах - узараная глеба,
На радзіме ў мінулую восень.

Там, застаўся пах хлеба,
Што пёкся на лісьцях кляновых,
А над хатаю роднае неба -
Не пазычыш яго ў краі новым.

Пахне хлебам …Яшчэ не ацэнена

САЛОДКІ СОН

Ты да мяне прыйшла, праз доўгае растанне,
З часоў, калі была не ў марах, і не ў сне,
Калі чакаў, і не шаптаў малітвы панне,
Імкнуўся дакрануцца наяве.
І так было, жаданыя спатканні,
Хоць рэдкія – ну як надзеі спеў,
Смак вуснаў спелых – дзіўнае жаданне,
Ў жыцці банальным здолець ледзь паспеў.
І ўсё ж, ты да мяне прыйшла, праз доўгія часіны,Яшчэ не ацэнена

ДАРОГА
Не здзіўляе дарога -
Дасканалага мала.
Мо стаміўся замнога -
Ды хутчэй мовіць сталасць.
За фасадам бяспечным
Бачу маскі ў палоску
У спектаклі адвечным,
У тэатру без лоску.
На душы неспакойна
І у свеце таксама
Мне б с сабой спыніць войны
Ды вярнуцца да мамы.Яшчэ не ацэнена

ШАНС

Адказу не даеш чаму
Маё упартае другое я?
Лічы, амаль дваццатую зіму
Не можам з месца зрушыцца ніяк.
Я стукаюся ў дзверы да сябе,
Каб доўжыць гутарку пра мову і пра сэнс,
Знявераны, пытаюся ў мальбе,
Ці маем шанс на шчасце, хоць працэнт?
Ці варта тое, што цяпер раблю,
Без водгукаў, падтрымкі і спагад?
Сябе не абмінуць, бо так люблю
Пах бэзу і язьміну, родны сад.Яшчэ не ацэнена

ГОМАН

Разняволенасць, лёгкі ветрыка шум,
Пах квяцістага, цёплага лета.
У паветры разтомленым калыхаецца сум
Між ружова-чырвоных непадробных кветак.

Ветрык хваляй нясе над травой летні зной
Дзіўным шэптам калыша настрой засмучоны ...
На прыгрэтых палях, над прывабнай ракой
Зазывае здалёк родных конікаў гоман.Яшчэ не ацэнена

СМАКАВАЦЬ

Не спяшай спазнаваць бо далей нецікава
Сустракаць стане раньне і птушак спеў,
Смакаваць новы дзень і духмяную каву,
Не кажы “шмат чаго асягнуць не паспеў”.

Цані кроплямі веды й размовы з сябрамі,
Патанаючы ў безданні доўгага дня,
Напаўняючы сэрца і думы дарамі,
Што паспеў зразумець і здолеў падняць.Яшчэ не ацэнена

ДЫПЦІХ “ВОЛЯ”

І. СВАБОДА

Воля чужая з воляй маёю
Ў калейдаскопе без паўтарэння;
Бой незваротны імчыць над зямлёю,
Распачынаючы ад нараджэння.
Воля ўчыняе ясныя долі,
Значна адрозныя у сутарэннях,
Пры злой нагодзе мкнуць заняволіць;
Праз выпадковасць – іскры на сцэне.
Воля другая з праўдай сваёю
З добрым намерам твораць няволю;
Німбы мяняюць над галавою –
Раб ці свабодны – граюцца ролі.Яшчэ не ацэнена

НАМ РЫМ НЕ ТРЭБА

Нам Рым не трэба ні адзін, ні трэці,
Збудуйма свой з любоўю, непаўторны мір,
Каб роўнымі сярод зямной радні гулялі дзеці,
У садзе родным нашы яблыні цвілі.

Дружыць мы любім, толькі не пацерпім
Насільную, чужынскую любоў.
Раней змагаліся касой ды цэпам
Мы ж хочам мірам, мы не любім кроў.

Пакінце ў міры, дайце нам спакою,
Узяцца ў сілу, выправіцца ў рост,Яшчэ не ацэнена

МУЗЫ

На лясной паляне
Дзве красуюць Музы.
Янка на баяне
Грае. Яны кружаць.
Кружаць, пазіраюць
Гляне на якую –
Хлопец – першы ў краі –
Грае ў вус не дуе.
Лада-Муза з краю,
Што за дальняй вёскай,
Ў ладным сарафане,
Прыгажосці боскай.
А у Музы-Рады
Вочы васілёчкі,
Свеціцца ў іх радасць,
Пунцавеюць шчочкі,
Бо схаваць не могуць
Таямніцы вечнай –
На спатканне з любым
Іх чакае вечар.Яшчэ не ацэнена

ЧАСЫ

Часы бягуць адважна на сцяне,
Я ў задуменні - ў крэсле - ў адзіноце,
Не хочуць стрэлкі запытацца у мяне,
Чаму гляджу на іх у радаснай самоце.
Хвілінаў бег – цік-так, цік-так,
Ім хоць бы што, так майстра ім адмерыў,
На кожны цік іх, адкажу ім “Так!
Не зачыню ніколі за сабой зямныя дзверы.”
У радасць кожны цік, прыемна так,
З душой пагутарыць пад вечар на змярканні ...Яшчэ не ацэнена

ЗЕЛЕНАВАТЫ ВЕРШ

Ты захаплялася зеленаватым снегам,
Што дзіваваўся позна на змярканні –
У сэрцы трапятаў юнацкім смехам
Зеленаваты блеск вачэй тваіх, маё каханне!Яшчэ не ацэнена

БЕЗ НАЗВЫ

Як бы пакінулі надзеі, мары
Ў рэзерве застаюцца толькі сны,
Жанчынаў там блукаюць твары
З усмешкай існае вясны.

Ласкаю сонмамі вясновы феціш,
Што думкамі юнацтва набрыяў,
Пачуццямі ўзарваўшыся у свеце,
Непараўнальнаю пяшчотаю выяў.Яшчэ не ацэнена

ЗЛУЧЫЎШЫ РУКІ

На страту Паўла Шарамета

На пару ходзяць зайздрасць-злоба,

Ім белы свет спрадвек не да спадобы;

Жывёльны страх і чорныя пачуцці

Скарыць і рабаваць дабро нястомна пруцца.

Што там правы і чалавецтва страты,
Не змоўкнуць ні на міг забойцы-аўтаматы,

Бо бачаць дабрату наіўную мішэняўЯшчэ не ацэнена

Я СВОЙ

Казычуць прамяні праз лісце клёнаў.
Што даражэй цяпер між імі дарагіх -
Шаптанне лісцеў ветрыкам кранёных,
Ці сонца блеск праз вейкаў паўкругі?
Я не аддам задарма плеск імгнення,
Што дорыць сонца з ветрыкам настрой,
Ляцяць паўшэптам любыя трызненні,
Я свой. Бязконца з вамі свой!Сярэдняя: 4 (1 голас)

АДСУТНАСЦЬ

Вось ёсць, а ў момант і мяне няма,
Як змены пораў года, а цяпер зіма;
Народжаны любімаю вясною
Я маем захапляюся і ёю,
Чаромхі пахам, ландышаў і бэзу –
Прымройваю зімой імпрэзу:
А раптам ды не зменіцца пара?
І не таму, што Хтосьці пакараў.
Паспрабаваў схавацца у сабе
Ці будзе чалавецтва у журбе?
Узімку замарожаны пачуцці –
Стаецца незаўважнаю адсутнасць.Сярэдняя: 4 (1 голас)

ВЕЧАР У ІСПАНІІ

Ціхі вечар. Вокны на даліну.
Замак асвятленнямі палаў.
Граў напітак у фужэры вінным.
Цень прыслугі ўдзячнай ля стала.

Двое. Неразлучная рэальнасць;
Дотыкам ласкавым да рукі
Хочацца спыніць непаўтаральнасць
І ля берага імклівы бег ракі.

Ціхі вечар. Вокны на даліну.
Міг застыў свячой, не праміне.
Грай напітак у фужэры вінным -
Не глушы фантазіі мае.Яшчэ не ацэнена

ПАВАЖНЫЯ

Змяняе стыль Іспанія з Еўропай -
Музеямі стаюць манастыры.
Туды збягалі дзеўчыны употай
Душу усцішыць спосабам старым.

Пакаяцца, спасцігнуць прабачэння,
Схавацца ў адзіноцтва ад тугі
І сеяць з верай дабраты насенне,
Ратуючы ад грэшнасці другіх.

Змяняе стыль Іспанія з Еўропай,
Музеямі стаюць манастыры,
Паважныя манашкі ў даўніх робах …
На пакаянне спадзяецца Рым.Сярэдняя: 5 (2 галасоў)

CAMINO*

Мы ад пачатку дзеці-пілігрымы
Ў адной ускалыханыя карзіне.
Не важна ці з Пастаў** ідзеш, ці з Рыма,
Як мэта ёсць дайсці да del Camіno.

Хоць стопчуцца дарогай ногі
І скінеш воляй зношаны абутак,
Магчыма не зусім ідзеш да Бога,
А хочацца з душы развеяць смутак.

Шукаеш шлях пазбавіцца трывогі,
Няўдач, няўтульнасці часовых зімаў,
Хоць застаецца да Camіno поў-дарогі -Сярэдняя: 3.5 (2 галасоў)

АДАМ І ЕВА Ў DEL PRADO

Адведаўшы плод райскі з дрэва
пазнання дабраты і зла,
у сораме стаяць Адам і Ева –
ці знойдуць на Зямлі столькі цяпла?
Адам быў за садоўніка ў Эдэме,
спазнаць, што голым жыў не меў намер;
цікаўнасць Евы ў просценькай дылемме
звярнула рух жыцця праз страчаны давер.
Малюнак Тыцыяна, побач Рубенс –
фінал размовы Евы са змяёй.
Эдэмскі яблык стаўся грэхам-рубамЯшчэ не ацэнена

ДРОБЯЗЬ

Як рака праплывае няўмольна бясконцы час,
Пакідаючы ў моманце хуткім пагляд без адказу,
Так сняжынкі на беразе таюць ураз
І вадою знікаюць з плынню вечнасці разам.

Няулоўны пагляд з кропляй снежнай вады
Не чакаюць мой бераг, выпраўляюцца з думкай -
Будзе вечнасць цячы як над кратэрам дым -
Для іх дробязь людскія стасункі.Яшчэ не ацэнена

ВІТАЮ ВЯСНУ

Першы дожджык прайшоў
І запахла вясной;
На душы харашо -
Абудзіўся ад сноў.
Сноў зімовых, былых,
Што марозілі льдом,
Іх вясенні прыліў
Падмяніў хараством.
Хараством юных мар,
Лётам выспелых дум;
Ў небе чыстым ад хмар
Незаўважны мой сум.Сярэдняя: 4 (1 голас)

БЕЗ НАЗВЫ

Як бы пакінулі надзеі, мары
Ў рэзерве застаюцца толькі сны,
Жанчынаў там блукаюць твары
З усмешкай існае вясны.

Ласкаю сонмамі вясновы феціш,
Што думкамі юнацтва набрыяў,
Пачуццямі ўзарваўшыся у свеце,
Непараўнальнаю пяшчотаю выяў.Яшчэ не ацэнена

СВЕТЛЫ ШАНЕЦ

Што станецца, цябе як страчу,
Як раптам выпраўлюся ў вызначальны свой палёт,
Пакінуўшы надзейную удачу,
Спатканую зімой, калі халодзіў сэрца лёд.

Ты будзеш на зямлі, а я дзе-небудзь,
Чакаць на ўдачу каля Леты ці Эвной ракі,
За шанец светлы пакланюся небу,
За міг пяшчотны, дотык да ласкавае рукі.Яшчэ не ацэнена

ЗЕЛЕНАВАТЫ ВЕРШ

Ты захаплялася зеленаватым снегам,
Што дзіваваўся позна на змярканні –
У сэрцы трапятаў юнацкім смехам
Зеленаваты блеск вачэй тваіх, маё каханне!Яшчэ не ацэнена

ЧАСЫ

Часы бягуць адважна на сцяне,
Я ў задуменні - ў крэсле - ў адзіноце,
Не хочуць стрэлкі запытацца у мяне,
Чаму гляджу на іх у радаснай самоце.
Хвілінаў бег – цік-так, цік-так,
Ім хоць бы што, так майстра ім адмерыў,
На кожны цік іх, адкажу ім “Так!
Не зачыню ніколі за сабой зямныя дзверы.”
У радасць кожны цік, прыемна так,
З душой пагутарыць пад вечар на змярканні ...Яшчэ не ацэнена

МУЗЫ

На лясной паляне
Дзве красуюць Музы.
Янка на баяне
Грае. Яны кружаць.
Кружаць, пазіраюць
Гляне на якую –
Хлопец – першы ў краі –
Грае ў вус не дуе.
Лада-Муза з краю,
Што за дальняй вёскай,
Ў ладным сарафане,
Прыгажосці боскай.
А у Музы-Рады
Вочы васілёчкі,
Свеціцца ў іх радасць,
Пунцавеюць шчочкі,
Бо схаваць не могуць
Таямніцы вечнай –
На спатканне з любым
Іх чакае вечар.Яшчэ не ацэнена

НАМ РЫМ НЕ ТРЭБА

Нам Рым не трэба ні адзін, ні трэці,
Збудуйма свой з любоўю, непаўторны мір,
Каб роўнымі сярод зямной радні гулялі дзеці,
У садзе родным нашы яблыні цвілі.

Дружыць мы любім, толькі не пацерпім
Насільную, чужынскую любоў.
Раней змагаліся касой ды цэпам
Мы ж хочам мірам, мы не любім кроў.

Пакінце ў міры, дайце нам спакою,
Узяцца ў сілу, выправіцца ў рост,Яшчэ не ацэнена

ЛЮТЫ

Зямля захлынулася холадам, снегам
І вецер сцюдзёны лютуе праз дзень,
Спіць бацька ў спакоі пад саванам белым,
За мной сочыць смутку грахоўнага цень.

Патоку ракі не вярнуцца ў пачатак –
Хвіліны магчымасцяў жалем сплылі –
Напоўніцу грэлі бы радасцю хату,
Патрапілі ў мора, забраў іх прыліў.

Разведзены словы марскою прасторай,
Адтуль не спагнаць, ні сабраць для дваіх.Яшчэ не ацэнена

ХАЧУ ВІТАЦЬ

Да самай вышыні хапіла цвёрдых крокаў –
Учора недасяжнай, казачна-высокай,
А сёння пада мной стаптаная даліна
Там мары проч адной найлепшыя пакінуў.

Адкрочыў неўзнарок, звужаецца дарога,
І непазбежны крок да суднага парога;
Мне раіць мудры кон згадзіцца са змярканнем,
Я ж зорачкі вітаць хачу на расставанне.Яшчэ не ацэнена

ГУРБЫ СПАКОЮ

Я іду белым полем
Па бяскрайняму снегу
Без краёў наваколле
Згубіў мэту для бегу.
Выглядаю удалеч,
Каб пабачыць хаціну,
Мо агонь там запаляць,
Каб прарвацца з пуціны?
І заўважыць бы рады,
Каб зазваў хто рукою;
Ні сяброў, ні спагады,
Сярод гурбаў спакою.Яшчэ не ацэнена

МІЛУЕШСЯ РУЖОВЫМ

Плывуць мігранты-пілігрымы
Па хвалях рызыкі у шчасця дым,
Пакінуўшы радзімыя хаціны
Далей ад насцярожанай бяды;
Мігруюць з верай, без яе ня можна,
І моляцца ў душы за невядомы рай,
Нявернік - станецца набожным,
Інакш навошта пакідаеш край,
Дзе ўсё было сваё, а не чужое,
Дзе неба блізка, днём яно сіней,
А вечарам мілуешся ружовым
У час, калі спявае салавей.Яшчэ не ацэнена

ЧУЛЛІВЫ СВЕТ

Як змог ты сатварыць каханне,
Прыдбаць хоць некалькі сяброў -
Знаць выканаў наканаванне,
Дарогу да сябе знайшоў.

Суетнае жыццё плыве дзесь збоку
Няма ніякай справы да мяне,
У поўнай цемры не убачыць воку
Бязглуздзіцу ва ўзведзенай сцяне.

Па-за сцяной яны, я тут - шчаслівы,
Свет створаны мяне не абмане -
Даверлівы, адданы і чуллівы,
У колерах убачаных Манэ.Сярэдняя: 4 (1 голас)

АПУСТОШАНЫ

Пустата, як міг суіснавання -
Месца адпачынку хмурным днём,
Схоў ад разумовых вандраванняў,
Крок у нікуды, вандруючы з агнём.

Побач у каміне весяляцца іскры,
Мне б ляцець у бездань ад сябе далей.
Не раяцца думак палахлівых віхры,
Разыйшліся складкі мірна на чале.

Вылецеў у комін сполах з матылькамі,
Проблеск лішняй думкі следам, наўздагон,
Агарнае сон пяшчотнымі рукамі,Яшчэ не ацэнена

КОЛЕРА БЛАКІТ

Праз дзень з сабою, побач з сонцам
І рэдка ноччу заглядаю у сябе,
Спрабую пры святле угледзець донца
Душы, азваўшайся маёй мальбе.

Каторы раз малюецца карціна,
Што я прыгожы , малады, у поўны рост,
Усё наперадзе, Радзіму не пакінуў
Бо не адрэжаш пупавіну так, наўпрост.

Так мала, дзе б ні быў, змяняецца на небе –
Аблокі чыстыя ці дажджавых нагоніць хмар –Яшчэ не ацэнена

СПАСЫЛКА

Ў люстэрку заклапочаныя думкі
І погляд скіраваны прама ў вочы,
Які шукае шлях да паратунку
І высветліць непаразуменне хоча.

Налёт трывогі, мудрасці, адчаю,
Прысутнасцю глядзяць з другога боку,
А сэрца тое ж, як раней спявае
Аб харастве, што паглынае незайздросна вока.

Як бы на дзве падзелена прастора
Люстэркам, што імкне зрабіць памылку -
Перапыніць дваіх, што між сабой гутораць -Яшчэ не ацэнена

ЗМЯРКАННЕ

Заблукаліся вечарам думак цені,
Не знаходзячы выйсця ў калыханнях галін.
Позірк марыць паўз дрэў у закатных трымценнях
Ад зямлі і да самых залатых вершалін.
І закатныя колеры, і жыццёвыя краскі
Заплятаюць цудоўны, чароўны узор,
Cам міжволі пішу ў дзённік існую казку,
Рукі мацаюць клавішы, погляд слухае двор.
Насцярожана птушка дорыць голас вітальны -
“Ціў, я тут!”, -Яшчэ не ацэнена

РАСТАЦЬ

Напоўніцу глытаць у смак паветра,
Зазывы слухаць казялкоў на лузе,
Таемныя піхаць нагою нетры,
Павыкінуць праблемы, сплеценыя ў вузел,
Настоем траў надыхацца уволю,
У дзень бархотны, жнівенскі, пяшчотны,
Зайздросна ў марах вольна пасваволіць,
З прыродаю ляцець, з’яднацца цнотна,
Зямную ўраз пакінуць недарэчнасць,
Пачуцца кропляю касмічнае прасторы,
У ёй растаць бы зазірнуўшы ў вечнасць,Яшчэ не ацэнена

ГАЛГОФА

Нявызначанасць пройдзенага шляху
Вядзе на нестамляемую плаху,
Дзе прымусова здарыцца адведаць
Чаму сумненні напрыносяць беды.

Як гострая ўзляціць сякера
Ў сапраўднасць рэалізму станеш верыць,
Нікому не разбіць ў апошні момант путаў
І станешся бы ў першы дзень - разутым.

І плаха, як апошняя Галгофа,
Да літары пераправерыць строфы,
Дзе змахляваў, зашмат дзе напрыдумаў,Яшчэ не ацэнена

НОГІ ПРОСЯЦЦА

З цёплых траў плыве водар мядовы
Над прагрэтаю летам зямлёй,
Басанож летуценнік вясковы
Забаўляе прастору гульнёй.
Час чароўны, даўгі, бесклапотны,
Вецер вольны, прасторы бяскрай …

Цень знікае на твары самотным,
Ну разуйся ж і босым у рай.Яшчэ не ацэнена

ГАРЭЗА

Пярун гуляе ў нізкіх хмарах,
Пранёсся гулка ў калясніцы,
Як малады. Якая старасць!
Душа жадае весяліцца.

Раве басамі, крэхча часам,
Шырока йдзе па небакраю.
Гудзяць арганамі абцасы,
Яны ж маланкі высякаюць.

Грыміць Пярун, паважна, грозна,
Мурашкі са спіны збягаюць,
Ад страху хмары плачуць слёзна …
Гарэза пакрысе сціхае …
Вясёлка паўстае над краем.Сярэдняя: 1 (1 голас)

ШЧАСЦЕ

Шчасце слухаць птушак,
Дыхаць пад сасною,
Пачувацца дужым
З маладой вясною,
Верыць у каханне,
Не спыніцца марыць …
Мама. Лёс. Спатканне.
Росквіт. Прага. Сталасць.Яшчэ не ацэнена

СЦЯНА
Цёмна ў мяцеліцу, вецер і снег,
Шлях толькі быў – заблудзіў чалавек.
Ногі у гурбах, ня чуецца цвердзь,
Ў белым халаце хаваецца смерць.

Валіцца неба да самых вачэй,
Цісьне ў зямельку са снегам ніжэй,
Бы замыкае прастору-труну
Ўзводзіць між ім і зямлёю сцяну.

Вось яшчэ міг стане быць за сцяной –
Грэшнікам жыў на дарозе зямной
Ці хіба лёс прыпыніў яго бег …
Збіўся са шляху. Пасыпаўся снег.Яшчэ не ацэнена

ПАКУЛЬ
Пакуль вядуць ступені ўверх
Дыханьне й сэрца на пад’ёме.
Удзячны лёсу за давер –
Таго ўсё менш з чым ёсьць знаёміць.

Ні стратамі няспынных войн,
Ні прагнай зайздрасьцю не зьдзівіш.
Яшчэ ласкае слых прыбой,
Сьпеў птушак па-вясьне шчасьлівы.

Пакуль не час падацца прэч –
Акрылены адным каханьнем
Ад першых незабыўных стрэч –
Чакаю вечаровае спатканьне.Яшчэ не ацэнена

ПАКАЯНЬНЕ
Суцяшаць гардыню -
Выглядае проста.
З гэтай гаспадыняй -
Трымай вуха востра.

Ёй каля парога
Пакланіся нізка.
Не валі на Бога,
На дарозе сьлізкай.

Хай душу апаліць,
Лішняя трывога,
Пакаяньня хвалі,
Шкодай быць не могуць.

Гутары з сабою,
Сам сабе суддзя ты -
Не зазнаеш болю
На крыжы расьпяты.Яшчэ не ацэнена

ПАХ БЭЗУ
Мроіцца бэзам,
Юным каханьнем,
Маем халодным,
Цёплым спатканьнем,
Вечарам зорным,
Сьпешнай сьцяжынай,
Месяцам поўным,
Сьціплай дзяўчынай,
Ласкай сустрэчы …
Гай, ціхі вечар,
Дотык нявінны,
Спеў салаўіны,
Пах бэзу, нястрымны.Сярэдняя: 4 (4 галасоў)

Сяжу.
Вачыма у акно гляжу.
Мне сумна.
Жду пакуль дадут дажджу.
Хай ветрык шторы шкуматае .
Хай вершы дрэнна я складаю.
Зусім як пес яе чакаю .
Пакуль другім яна спявае .Сярэдняя: 3.7 (3 галасоў)

Між сузор’яў далёкіх сусветаў,
Між касмічных палеткаў душы
Там, дзе цьмяцца абрысы паэтаў
Там, дзе сняцца інакшыя сны,
Напрадонні бязважкасцю сцяты,
У няіснай журбе маўкліні,
Прамінаюць змарнелыя святы
Зграяй даўніх часоў, бы з труны.
Там, Яе напаткаўшы між зданняў,
Там, пра сутнасць забылы сваю,
Гэта слова…(не! не! зноў падмане)
З вуснаў шалых сарваў, бы траву,
Што завецца жабер, дзедавіцай,Сярэдняя: 4.5 (2 галасоў)

Не са злосьці — па звычцы такой —
Глыб нябесная сьвет аплёўвае.
Што за радасьць яе, сталёвую,
Павітаць і ўпісацца ў спакой,

У закончанасьць сьветла-шэрую,
Сонны подых сырога дня.
Той удачы ня надта і веру я —
Быццам з долу рубель падняў.

Просты, зьзяе ў гразі і ў погані,
І каштуе чагось яшчэ.
Што за шчасьце між днямі воглымі
Чуць, як ціша ў душы цячэ.

Хто з трывогаў і нерваў вытканы —Сярэдняя: 3.3 (6 галасоў)

Дождж схададнелымі пальцамі
з пярсцёнкамі зжоўклага лісця)
вымывае з жаданняў кальцыі
расцярушвае мараў няіснасці.

Дождж прахалодай палеткаў
(лысых гвалтоўна абшараў)
анастэтыкі ўводзіць паэзіі
фізрастворам па венах жарых.

Дождж вільготнымі лекамі неба
(пашарэлага як і краіна)
працінае вусцішшу цела
па мэтоде сваёй тэрапіі.

Доджд у халаце колеру скрухі
(у кішэнях – спіс пацыентаў)Сярэдняя: 2.3 (3 галасоў)

душа расцякаецца калюжынай
чорнай плямай у сутарэнні плоці
праз косткі
цягліцы
скуру
струменіцца калюжына вонкі
і расцякаецца Міжземным морам і
морам Чорным па пакоі
па пакоях ў неспакоі
ў няволі
ў нядолі
ў палоне
на тле змроку адчуваюцца крокі
цішыні
спалоханай плямай калюжнай
за вакном дождж
нараджае другія калюжыныСярэдняя: 3.2 (6 галасоў)

Бы в мышыка за стінко

Я шэ ны знаю, шо зроблю
О зары во тут гонды, еслі
1 знакомый мні шыпнув,
Шо я ж ны йів шчэ й ны йіечні.

Ну, от! Хы-хы! Так я лопух?
Ну-да. Пошов і грыз гарешкі,
Пакуль ля мне майстрыв лямпушк
Товарыш мій. І тожэ гэршко.

А зарэ ніч. А я топлю.
Бо хто нагріе шчэ й поэта.
Ведь він, ху-ху, мал-мал свіхнульсь.
Звоныв у7, бы та овэчка.

А дэ, а шо, ну, нашмалю.Сярэдняя: 2 (4 галасоў)

Заадно і й родну мовКу сь

Astafey на Яндэкс-фотках
Приглашает вас к Природе.
А то вы жэ вси голодны ль
Навыть пак на ридну мову й.

От мы пышэм, как придёца:
Сикись на кись, руско-польско,
Да и, в общым, разве можна
Так от портыты дэсь шось?

Если нос твий задироцца,
Рази ты разинеш рота, х?
Ну, кали, ха-ха, Вясёлка
Раптам вжарыть в зад гиройка.

Так шо апантаны хто вдругСярэдняя: 4.7 (3 галасоў)

На ўвесь тралейбус яблыневы пах
Паразляцеўся вераснёўскім ранкам,
Як бліскавіца ў стомленых вачах
У выпадкова злучаных каханкаў.

I коцяць колы...
Ды каторы год
Смяюцца над жанчынай змеі-д'яблы.
А час, засумаваўшы без прыгод,
Iзноў смакуе вераснёвы яблык.Сярэдняя: 4 (1 голас)

***
Пакрысе ападае лістота,
Пад нагамі – пажоўклае лета…
Час ад часу прымроіцца мора
Нібы з іншага, дзіўнага, свету…

Час ад часу душа ўскалыхнецца
І паймкнецца да сонца чужога.
Нібы сон, ты за ёю, здаецца,
Пралятаеш бясконцасць прасторы.

У трымценні ўяўлення жывога,
У аблоках, паветры, міжчассі…
Пірэнэйскаю поўнішся воляй,
І глытком каталонскага шчасця.

Там, дзе пальмы, пакінута нешта,Сярэдняя: 2.3 (3 галасоў)

Вельмі жупаніста! Натта выдатна
Пішаш ты, Васька, падлам зубастым.
І вот, ты ж бачыш, нават пічатаем
Морэ рыцэнзькаў на лімінтар ваш.

Е но бо ў Янаве ж вежый з 12.
Енчать собакы аж: шо то там з Брайлем пак…
Нехрысцяў сцяўміў з, відзіс ты, шкрабнуць.
От тыя бісмаркы й лупають с Ракамы.

Конь воронэнькый бігае шпрэнджый бо,
Чым ціла зграя воўкаў ікластых.
Шо ж. Ну, то піменаў панчаў увалімСярэдняя: 5 (1 голас)

Вершык пра шчасце й удачу ш

Возера, бы квашаніна!
Гойдае холад адчаю.
Дзе ж мая радасць Галінка? –
В крыг я во першых пытаюся.

Ібо калі ек, однако,
Я раскажу шэ й ліцьвінам,
Шо й я й тут квашылну згамаў
Вось, на Пясчаным, в Адрыжыне.

Віяв ж муку я і с Артмане.
Го! Да ты йіх і пудыймыйш,
Шоб хоть воны ля мні шыйку
Дэся ўначы сцалаВалі зь.

Лодку ш поставыш на льдзінеСярэдняя: 3 (2 галасоў)

Рассцілае ложак
За заходам цень.
Прыпыняе рухі
Сонца карусель.

Сонейка збяжала
Спаць за далягляд.
Ценню прыхавала
Наш вялікі сад.

А ў садзе птушкі
Бачаць сноў віры –
Кволыя рачушкі,
Што бягуць з гары.

Зноў бялюткі месяц
Асвятляе сны.
Спяць у небе зоркі,
Засынай і ты.Яшчэ не ацэнена

Ты ўваскрэсіў мяне чаму,
Ты ўваскрэсіў мяне навошта,
Бы адвёрткаю па бяльму
Ўшрубаваў назаўсёды ў вочы?

Я аднойчы калісь памер,
Я аднойчы сканаў знянацку
Не таму, каб ты меў намер
Уваскрэсіць па-заліхвацку.

Бо раней у маім жыцці
Рунь буяла ды зелянела,
Пачынала штодня цвісці,
А цяпер усё мутна, бела…

Ты растаў, як да ног тваіх
Мае сестры папрыпадалі,
Акрапіўшы крысо тунік,Яшчэ не ацэнена

Радок к радку- засеянае поле
Палоска к паласе-жыццё
І хочацца пажыць
І хочацца адведаць
Кахання незямнога пачуццё...
Я думаю часцей аб сэнсе жыцця
Баюся зведаць я пра небыцце
Я вельмі хачу жыць!
Бо шчэ хачу адведаць
Кахання незямнога пачуццё...Сярэдняя: 5 (1 голас)

Старонка мая родная, спрадвечны мой куток,
Крынічка паўнаводная, сад квецені, хмызок.

Мяжа па полю ўецца, сцяжынка праз ільны,
Валошкі-васілёчкі бягуць насустрачкі.

Вось збочу я з прасёлка і прама напрасткі,
Па цьмяна сіней сцежцы ў чысты бок зары.

А ноч дыван паслала, расою заткала,
На дыяментных травах, як пацеркі лягла.

Ды золак адхінае свой вэлюм пакрысе,Сярэдняя: 3 (2 галасоў)

Не хваліся ты абновай,
А сардэчнай цеплынёй!
Залатымі будуць словы-
Міласэрнасць з дабрынёй.Яшчэ не ацэнена

ВА МНЕ
Я стамілася жыць, кахаць, пакутаваць. Я стамілася ўсміхацца дабра. Я ўжо стамілася паміраць. Але не дарэчы мне гэтая скарга.

Я марыць стамілася ды зоры. Так у грудзях пячэ і мне няма мейсца. Малю, свечачка, горы. Ты измучила мне сэрца.

Я п'яная, так, сёння п'яная. І атручаны рэальнасцю паветра. Для каго-то можа быць дзіўная. А для болю дастаткова га.Сярэдняя: 1 (2 галасоў)

Шо я прам узнёс да звёзд

Ах, бэнд жамин наравыця мни!
Я Тэк ЕР оглу. И вовсе не глуп ш.
Я кошэк-собак оно и лубЛу зь.
А Васи Брыля ныяк ны знайДу сь.

Ах, Бозе мий, Божк! Как это жэ можн
Влюбытысь в японк
Да шэ й быз запонк…
Ню, ху, бызь зантов зь.

Джэй-джэй джэм-лябо!
Чы слышыш ты Морз?
А то я тут во вжэ взмок сь,
Крычучы Ля Морсь.Сярэдняя: 2 (3 галасоў)

Шо к чорным доск но водзе Козк.
ПаэТаму чаво мы нойм па Томць

И Пётр Чайковский нам не брат.
Ну, бо влюбился Вася в самк.
И а ни места вжэ ни нах…
О гондэ во на й умыВань зь.

И, да, куда без наВасьЦя й,
Кали ты кругЛы хаЛаСцяк.
Нам ж трэГА Й неКи зь лыха шВаль,
Шо так ядкы на Вальк.

И я покынув ш ридный край,
Кали вся Карма пак ушла фш.
Ну, бо а как жа беза Рачк,
Шо вельМи с цешыла С3лка.Сярэдняя: 1 (2 галасоў)

Ды плэчы злый хотя бы з раз.
Трэ валяНцёрак прыхГласьСяць

Дэсь у зылёНыньКым садочКу сь
Да Соловэйко шчыбытав:
Ах-ха-ха! Ой-ёй! ВіКа ці хто ты там –
Выйдзі, ах, выйдзі да Мюн Хавз!

Ды Вікі сь нету всё. Й Каці ні каціцца.
Шчо ж мні робыты гонды з ва…
Вавка ш аш родыця, ек мне ні Тань млыньця
Да а ны всунэ ва, х, смытань.

І мы тут шо робы. Но ж і с ахвотаЮ зь
Юзяв кармы да фпойівай ш.Сярэдняя: 2.5 (2 галасоў)

Да шэ й быс шэй

Я на островы дэсь вжэ в Карэйи.
Ну, бо дэ е смуглее щэ
Чым во гэнты шкарпэточкы
МиЛеньКие и смелыя вжэ…

От я йиду, вызу но ж сочкы.
А, о, на бровцы онь тэйи во
Смыюцьця такы дывочкы,
Шо, ну, прамо злез бы.

Да я знаю, що був бы барыш…
Э! Тут ля мне некакда!
Бо наЛизуТь та и набыжеть
Вери вел мамкы емочок.

А ну, блин, од бэдрэй, дид старэньк!
А я и, гы, закынув бы зьСярэдняя: 1.3 (3 галасоў)

Ох, і прэзентаБільны!..

І балюча і нежна любіл!
І траслась ажны качка:
Ой-ой! Дедка Васіль!
Да Вы ж выжжытэ Амму!

Да. Такый гэтой гыцыль ядкый.
Ох, і падкый до АньГоль!
Ібо, шо ж, ну, с3чаюця цівк
ОдноМаш па в7 Янаве.

Так шо хоть уж быры да доі.
Бо колы 1 Мая зь,
То этто тобі сь
Бісь сер одна но вж.

Гот тобі вжэ і пэршый званкір:
Так! Включаемо спіРальКу сь!
І ты мні гонды надто заспі й:Сярэдняя: 2 (4 галасоў)

Дэ я вас зачыпЛю сь
Ва у Люсь

Пасмо льну молодая возьмэ,
Ек ідэ до выночка.
А потом… ек залупыть тыбэ!
От узьмэш вжэ в сороцы шось!

Бало выйдыш!.. Ой-ёй! Скікы ш Любк!
І цяп-цяп за шчось цёпленьке!
І ано аж колінкы трасутьць
У ва нежный рамонаццы.

Спомынаю шчораз ту высну…
Эх-хэ-хэх! Шо ж такого,
Колы тыхынько, ласково вткнув
Ув сакуру пынёчка ты.

Бо ш с ума ажны просто зыйду,Сярэдняя: 1 (1 голас)

Чаму за мною ты так робіш,
Ты ж абяцала што не кінеш!
Але навошта так ганебна
Зрабіла з тым каго ты бачыш?

Навошта ты мне абяцала,
Каб потым мучыць маё сэрца,
Каб не любіць, таго хто любіць,
Каб патушыць маё вагенца!

Калі цябе я толькі бачу,
Я не магу ні спаць , ні есці
Табе, адной , толькі ў сусвеце
Складаць гатовы свае песні!

А ты мяне ад сябе гоніш,
Альбо мне мары абяцаеш!Сярэдняя: 1 (1 голас)

Я аддаў ёй свае сэрца,
Яна сказала - гэта брак
Але не трэба кідаць справу
Каханне не даецца так!

Шляхі ёсць розныя для справы
Шукаць патрэбна лепшы
І шчасце тады будзе
Калі паспееш першы

Дзяўчына, тая, прыгажуня
Такіх ніколі я не ведаў
Пабачыў я яе тады
Як хату родную наведаў

Але размова не пра тое
Знаемства - гэта легка
Але каб спадабацца ёй!
Вось тут ужо трэба тонкаСярэдняя: 1 (1 голас)

Чаму за мною ты так робіш
Ты ж абяцала што не кінеш
Але навошта так ганебна
Зрабіла з тым каго ты бачыш

Навошта ты мне абяцала
Каб потым мучыць маё сэрца
Каб не любіць, таго хто любіць
Каб патушыць маё вагенца

Калі цябе я толькі бачу
Я не магу ні спаць ні есці
Табе адной толькі ў сусвеце
Складаць гатовы свае песні

А ты мяне ад сябе гоніш
Альбо мне мары абяцаеш
На ланцугу сяджу я моцнаСярэдняя: 1 (1 голас)

Мая ты прыгажуня,
Любоў сэрца майго
Ледзь не згубіў цябе я
Не ведаю чаго

Але прачнуўся хутка
І вогнішча раздуў
Цябе я не забуду
Як вецер бы не дуў

Цябе адну кахаю
Заўжды буду кахаць
Заўжды ў снах я бачыў
Як дзеці нашы спяць

І шмат чаго я бачу
Ў неверагодных снах
Калыску дзіцячу
І кольцы на пальцах

Мяне таксама любіш
Нічога не кажы
Я чую твае думкі
А ты адно маўчы

Мая ты прыгажуняСярэдняя: 1 (1 голас)

Полымя ўварвалася, цішынёй ў начы
Сэрца адазвалася, а ў ім тырчаць мячы
На небе радовішча, чароўных зорак ззяе
Ля ног нашых возера, спакой цудоўны мае

Вецер гладзіць валасы, твае, нават мае
Здаецца, ўсё навакол я бачу толькі ў сне
Шмат калі, мільён разоў хацеў усё сказаць
Але хутка зразумеў, гэта лепей схаваць.

Далёка будзеш ад мяне , забудзеш выгляд мой
А я заўсёды буду чуць смех цудоўны тойСярэдняя: 5 (3 галасоў)

Я заўтра змянюся ў лепшы,
У супрацьлеглы бок:
Напішу можа лепей вершы
І даведаюся, хто такі Бог.

Заўтра. Заўтра я стану лепей,
Жыццё палюблю мацней.
Людзі мне кажуць: “Ведай.
Жыццё ёсць нашмат цяжэй”.

Дый што толькі людзі не кажуць,
А штосьці кажу ім я.
І гэта патрэбна заўважыць,
Бо ўсе мы нібыта сям’я.

Спрадвеку чытаем мы казкі,
Гісторыі аб жыцці
І дзякуй чыёйсьці ласцыСярэдняя: 5 (2 галасоў)

Вераснёвыя думкі мінаюць,
Вецер дзьме ў душы нібы плынь,
Восень зноў за жывое кранае,
Сэрца зноўку ляціць удалечынь.

Мы з табою пажыць не паспелі –
Захапіла ізноў мітусня.
І як узімку кружацца мяцелі,
Так знікае з-пад ног і зямля.

Прыпыніся, паслухай прыроду.
Шолах лісця падобны на нас:
Ён знікае бы гоман народу,
Што сабраўся ісці на Парнас.

Слухай верасень, кроч з ім пад руку,Сярэдняя: 5 (4 галасоў)

Мне знаемая Прузына,
Ідзе на працу балярынай.
Зграбнаногая , на шпільках.
Павадок ,сабака Філька.
Падмалеваныя вочы.
Не жанчына-фея крочыць.
На губах-ну кветка ружа.
У “прыкідзе” і без мужа.
Не пазногці кіпцюры,
Санцыметры мо па тры.
Міні верх і міні ніз,
Не прузына-а сюрпрыз.
Рот адкрыеш,не маргнеш
Пройдзе, дых перавядзеш
Уся у гонары і шпаркасць,
Так на працу ідзе свінарка.Сярэдняя: 5 (4 галасоў)

Вас не магчыма не кахаць,
У надзеях верыць спадзявацца.
Вас немагчыма не кахаць,
Ды як магло такое стацца?

Што ваша сэрца і рука,
Не мне належаць а другому.
Гатовы усе жыцце чакаць,
Мы так дауно знаемы.

Пагляд і вусны усе яму,
Мне толькі кволая надзея.
У думках за руку вазьму,
Вы для мяне вясновай феяй.

Вас немагчыма не кахаць,
На жаль належыце другому.Сярэдняя: 4 (1 голас)

Падымі угару сваё вока,
І ты будзеш ізноў, як дзіця,
І адыдуць-адлынуць далёка
Ўсе трывогі зямнога жыцьця.

Ціха тучу блакіт закалыша,
У душы адрасьце пара крыл, —
Узьляціць яна ў сінюю вышу
І ў струях яе змые свой пыл.

Там ня трэба ні шчасьця, ні ласкі,
Там няма ні нуды, ні клапот,
Ты — царэвіч цудоўнае казкі,
Гэта хмара — дыван-самалёт!Сярэдняя: 5 (1 голас)

а калі на гарышчы жніўня
вераснёвыя пожні заззяюць
таямнічым святлом сонцаліўня
барвай зжытага некалі траўня

у расхрыстаных душах наўкола
у вачох што стаміліся Поўняй
новым зыкам маланкавым мова
ўзнікне з мары тваёй маціцовайЯшчэ не ацэнена

Над гмахам дзевяціпавярховым
Неба аднавокае
Блішчастай поўняй
Глядзіцца наўкола
А на восьмым паверсе
Паненка ў
Белай сукенцы
Рухам далікатным
Завесіла сваю ўласную прастору
Фіранкаю белаю
З чырвонаю плямай
Як радзімая адзнака
На целе яе ахоўніцы
Поўні
У гэты час няма мовы.
У гэты час няма ловаў.
У гэты час няма слова.
Над гмахам дзевяціпавярховым
Аднавокае неба
Загадзя хаўтурыцьЯшчэ не ацэнена

Мова ў нас - душы апратка.
Пэўна так, але баўтанкай
Пнецца ў вушы нам трасянка.
І ў апратцы - латка латкай.

Прыгажосць сапраўднай мовы
Мы адчуем адмыслова
Праз адметныя паданні,
Казкі і апавяданні.

Размаўляць таксама трэба,
Каб з'явілася патрэба,
Адчуванне гэтай згубы...
Так сабою ўрэшце будзем.Яшчэ не ацэнена

Усе бачылі, як разгараўся агонь.
Адной дастаткова іскрынкі,
Каб пагрэць зледзянелую ўзіму далонь
І хлеба пасмажыць скарынку.
Усе бачылі, як узмацняецца вецер.
Хопіць аднойчы падзьмуць,
Каб разам усё, што было на планеце,
Нагамі ўверх здалеў павярнуць.
Усе бачылі: моцна спявае вада.
Адной дастаткова хвалі,
Каб хутка ўсё, дзе хадзіла нага,
Стыхія са свету знішчала...
Я спадзяюся, што ўбачым калісь,Яшчэ не ацэнена

Як жа хутка жыцццё пралятае
Год за годам сталеем усе мы
I паціху марщыны злятаюць,
I на твар,і на рукі маі.

Застаюцца адны успаміны,
Аб дзяцінстве,пражытых усіх дней,
Усё змянілася у роднай мясціне,
Люду меней стала цяпер.

Я у вёсачку родную еду
Між закіданых хатау рады,
Зараслі сады і палеткі,
Дзе калісці бегалі мы.

I той мосцік,дзе мы так любілі
Кожны вечар збірацца гурбой,Яшчэ не ацэнена

Прыгожай,статнай бярозцы
Болей далей не расці,
Садзілі яе пры дарозе
У цёплую восень тады.

Даглядалі з пяшчотай,паілі,
Апоры зрабілі каб ёй
У ветры і буры не згінуць
I штурм не сагнуу яе крон.

Расла усё сабе паціхеньку
Пускаючы корні у зямлю,
Набірала моц памаленьку
Кожную нову вясну.

I цешыла вочы людскія,
Сваёй маладосцю яна,
Ды нават кагосці туліла
Ад сонца,пад лісце яна.Яшчэ не ацэнена

Глядзіць паэт у супрацьлеглы бок таму,
хто Мястра аніколі не пабачыў,
але імя чыё ў вуліцах шматлікіх гарадоў,
у якіх не быў, не чуў і ў сэрцы не адзначыў.

Глядзіць паэт праз Баклаёвую гару
ў бок роднай Пількаўскай сядзібы,
адкуль празнаў пра пот і пра зямлю,
адкуль у свет пайшоў праз хібы ды праз дзіды.

Што не мінак, паэта прызнае сваім
і за яго радкі ад шчырасці ў душы сваёй удзячыць.Яшчэ не ацэнена

На заход глядзець вачам балюча:
Асляпляльны чэрвеньскі заход!
Абдымае жоўты плед гаюча
Зблытаных аблокаў карагод.

Белых крылаў рэзкія ўзмахі,
Шэраг гукаў розных навакол,
Увінае гарадскія дахі
Урачысты гоман галубоў.

Вецер паляцеў, не развітаўся,
Адпачынак змушаны шукаць.
Толькі дугі срэбныя застаўся
Самалёт у небе маляваць.

Ў даганялкі ластаўкі гуляюць -
Свет дзяцінства ў сэрцы саграюць.Яшчэ не ацэнена

Доўгі час была Беларусь пад прыгнётам,
І не маглі беларусы на мове сваёй размаўляць,
Кіравалі ваякі нашым цудоўным народам
І не давалі мову нашу радзімую спажываць.

Здавалася б цяпер усё інакш,
Мова родная не пад забаронай.
Людзі могуць свабодна на ёй размаўляць,
Але насамрэч усё здараецца вось так...

Калі пачнеш ты з кімсьці размаўляць па-беларуску,
То адказваць пачнуць табе па-руску!Яшчэ не ацэнена

Сонца схавалася ад восені ў кветкі,
чуе, што восень ідзе.
Яна прінясла вятры і холад,
сабрала сама ўвесь плён в садзе.

Восень прыйшла ў вёскі і горада,
памылася дажджом, усе кветкі увяла.
Зрабіла вянок з барвовага ліста
і сонца з кветак хутка дастала.

Цяпер ты маё, пасвяці нам крыху,
хай табой нап'юцца сёння і табе схаваю.
Я ўкалыхваю усё і кароціцца дзень,Яшчэ не ацэнена

Выпадковых шураў-мураў
Я баюся, як агню.
Толькі неяк, быццам здуру,
Я падсела на гульню.

Фліртаваць не ўмела зроду.
Бог мне гэтага не даў.
Ці то з неба, ці то з броду
Флірчы д’ябла мне прыслаў.

Віртуальных кавалераў,
Як тых блохаў у сабак.
Іх імёнаў ( вось халера!)
Не запомніць мне ніяк.

Падміргнуць камусьці трэба,
А другому – даць адказ.
Калі зорак на ўсё неба,
Падарункі ў самы раз.Сярэдняя: 5 (1 голас)

... У далонях зорка
Што у мой поспех верыць
Адчыняе уперад
Мне заусёды дзверы..

Ззяе мая зорка
Ворагам на зайздраць
Ix вачыма коліць
Зорка - іx нянавіcць.

Я на небасхіле
Зорку запаліý
Ліпенем ці жніyнем
Я за ёй сачыý

Мілаваý y восень
Усю зіму бярог
Ззяе мая зорка
Свеціць на парог

Дарагая зорка
У Маёй руцэ
Запаліць ёй можна
Мільён сардэц..

Пагляджу у неба
Ведаю, гарыць
Вершамі паэтаýЯшчэ не ацэнена

Яшчэ сплываюць промні на далоні
Агніста-апякаючым дыханнем.
Яшчэ не паскупіўся жнівень сёння
Насеннем росным улагодзіць ранне.
Яшчэ напоіць ноч гарачай кавай,
Лісліва пабуркуе вецер сонны,
Мядовай кропляй летні час сцякае,
Ды ўжо кружляе побач восень-донна…

…Мой Жнівень зазбіраецца дадому.
Амаль паўсотні год мы з ім знаёмы!Яшчэ не ацэнена

Мая мілагучная, родная мова.
Сэрца і душу кранае яна.
Сення пра яе вяду размову.
Мову матуль нашых слаўлю спаўна.

Вельмі многа розных вершаў, песень.
Склаў працавіты наш народ.
Яе лагодную, святую
Праслаўляў Міхась Чарот.

Пра яе так шчыра і ўзнёсла
У сваіх вершах напісаў Купала.
Ён менавіта ёй карыстаўся,
Каб яна ніколі не прапала.

І на роднай нашай мове
Складваў вершы Колас.Яшчэ не ацэнена

Хай душа, як памру, узьляціць угару,
Хай расьсеецца ва ўсе бакі;
Хай пакіне палон свой зямны дзьмухаўцом,
Сны няхай забяруць салаўі.

Як памру, хай душа заплыве, як рака,
Жоўтым мёдам, пахучым, густым.
За яе хай дух твой заваюе ўвесь рой,
Рэшткі хай падымуцца, як дым.

Як памру, душа хай не схаваецца ў рай,
Хай засьвеціць на ўвесь небасклон;
Хай рассыплецца сьмех мой ад зорак, як сьнег,Яшчэ не ацэнена

Ты быў маёй недасяжнаю марай,
Я — твой пякельны экстаз.
Катам ты стаў, я — тваёю ахвярай,
Зоркі былі супраць нас.

Лашчылі сьпіну нам брызы каханьня,
Сьцяг наш лунаў напаказ.
Кінула ноч карабель у блуканьні,
Зоркі былі супраць нас.

Па навальніцы, пасьля твайго болю,
Пасьля вайны мілых фраз,
Раны нам прыйдзецца вылячыць сольлю,
Зоркі былі супраць нас.

Не вінаваць сябе, мілы, ня трэба!Яшчэ не ацэнена

Пасьля цябе нічога
Ўжо не прымусіць сэрца біць. Другога
Ня будзе, каб пісаць яму санэты,
І гэты
Мой сьціплы верш узвысіцца да неба
(Так трэба),
І статуяю стану белай солі.
Ніколі
Ня ўстане над планетай болей сонца,
Ня будзе зор, каханьня, кветак, бога,
Ня будзе больш, я паўтару бясконца,
Пасьля цябе нічога.Сярэдняя: 3 (1 голас)

Той, хто глядзеў,
Не чуў, як плача той,
Хто згубіўся на шляху,
Той, хто ляцеў,
Хто даследваў свет мрой,
Нібы пыліца на даху,
Той, хто толькі казку ведаць меў.Сярэдняя: 5 (2 галасоў)

Люблю гамонку косаў летам,
Люблю зімой марозны маляванец,
Вясною – розбрызг разнастайных кветак,
А восенню найперш — абшар-барвянец…

Люблю лагоду, згоду між усімі,
Люблю чуць праўду, праўду гаварыць.
Люблю адданасць і Радзіме, і жанчыне,
Люблю, сябры, я проста жыць!Сярэдняя: 5 (2 галасоў)

Па сцяжынках віхлястых вечнасці
у адных супярэчнасцях
ў беспрасвет мяне доля нясе… —
Не такі ж, як усе!..

Дзівачок, наіўняк,
не выношу хлусняк,
здрады хітрыя… —
шэрасць я прыкрая!..

Словам, не зразумелы я,
хто ў распутстве ап’янелыя… —
мітуслівыя, як мурашы…
І стаіўся агмень душы!..

Не такі, як усе…
Завірухамі і па расе
шлях згублю і шлях зноў адшукаю… —
бо, я светлае знаю!..Яшчэ не ацэнена

Яблыня.
Наша яблыня сталая – шчодрая вельмі:
Па вясне зачаруе цвіценнем,
І схавае нас летам у цені,
Пачастуе пладамі нас кожную восень,-
За ўсё гэта табе мы падзяку прыносім!

2016 г.Яшчэ не ацэнена

Сябру ў дзень нараджэння

Штурхаюць ветры па жыцці ў парывах,
Імчым мы ўдалеч лёсу супраціў,
Гайдаюць нас прылівы і адлівы,
Уздымае ўвысь нябесных нот матыў.

Пераадолены завалы, бураломы,
І частка большая дарог…
Цяпер шануем мы трываласць дома,
І нам не хочацца выходзіць за парог.

Уцеха – гаспадарскія турботы,
Сямейныя бяседы за сталом,
Па свету ў компе вандраваць ахвота… -Яшчэ не ацэнена

Кніга быцця.
В.Р.
Хадою хуткай мы ідзём па старасці,
Кожны год бліжэй да завяршэння.
Засмуткуем з непрыемнай маласці,
І ўзвышаем оду дасягненню.

Ёсць нагод у кожнага нямала -
Безліч дзён удалеч праімчала!
Мы на месцы доўга не стаім,
Разам з часам прасуваемся сваім.

І гады вось неўпрыкмет зляцелі…
Маладосць з дзяцінствам хуценька мільгнулі,Яшчэ не ацэнена

Птушка-ноч распрастала крылы,
Зоркі-пёркі пападалі ў сны…
Пожняй стомленай поўня застыла
У адбітках на нырках вады…

Задухмянай задухі шыпшына
Калыхае мацункі любві…
Конік чорны хрупоніць няспынна
І пяшчоцяцца веццем сады…

Птушка-ноч прамільгнула і сплыла:
Росны водар абняў паплавы…
Золкам волкім пад сэрцам круціла
Патаўсцелай, цяжарнай зямлі…Яшчэ не ацэнена

Жаданне бога? Выпадковасць? Лёс?
Энергія сусвету? Ці каханне?
Што паўплывала на дзвюх душ спатканне?
Жаданне бога? Выпадковасць? Лёс?
Дала нам доля ўволю шчасця й слёз.
Хай крочаць побач з намі да сканання
Жаданне бога. Выпадковасць. Лёс.
Энергія сусвету. І каханне.Яшчэ не ацэнена

***
І ўбачыла я тыя вочы
У гневу хвіліну.
Чарней самай чорнай ночы.
Як нож у спіну.
І столькі было ў іх злосці.
Шукала таму прычыну.
Няўжо завітала ў госці
у гневу хвіліну?
Жыла у вачах тых зайздрасць
І помста…
Забыць немагчыма.
Кальнула пад сэрца:
Радасць!
Мая…
Таго гневу прычына.Яшчэ не ацэнена

Дзень адышоў.
Спакойны і звычайны.
Яшчэ адзін. Нічым ён не здзівіў.
Прывычна адпішчаў уранку чайнік.
І дождж самотна слёзы свае ліў.

Дзень адышоў.
Не пазваніла блізкім.
І ні радка ў нататнік не лягло.
Здароўе зноўку турбавала ціскам.
Крыху трывожна на душы было.

А дзень не пажадаў мне
”Добрай ночы!”
Пашлёпаў напрасткі. У небыццё.
Адбіў гадзіннік. Змружваюцца вочы.Яшчэ не ацэнена

Ужо і жнівень жнівіць на жыцці,
Нас срэбрам павянчаў і даў прычасце.
Рука ў руцэ нам хораша ісці,
Глядзець, як каласуе наша шчасце.

Малінаўка прыпомніць нам вясну,
А буслікі накідаюць унукаў.
І як у маі, зноўку не да сну.
Не згледзім, што і верасень пастукаў.

Гадоў пражытых ураджай збяром
З кастрычнікам: зярнятка да зярняткі.
Прасеем, перамелем, адбяром –
Хай лепшае наследуюць нашчадкі.Яшчэ не ацэнена

Тчэ трывога ўзоры над душой:
Зноў вальсуе непагода зранку.
Памалюся ў цішыні святой,
На акне не захіну фіранку.
Утапіла вочы ў прастор:
Дзесьці там за сотні кіламетраў
Едзе па шашы і твой «матор»,
Падстаўляе твар жалезны ветру.
Думкамі цябе дамоў вяду.
Сцежку табе з зораў вышываю.
Адвядзе ліхую хай бяду…
Родны мой, я так цябе чакаю.Яшчэ не ацэнена

Пастукаўся ў шыбу верабейка.
От шчабятун, не даў дагледзець сон.
Прыадкрываю склееныя вейкі:
Сядзіць – мой шэра-рыжы паштальён.

Праз фортку крошак хлебных сыпанула:
“Частуйся, дружа, будзеш прылятаць!”
Да сэрца спадзяванне прыільнула:
А можа? Як жа цемры прычакаць?

У акно пастукаў вечар навагодні.
І чую: хтось ступае на парог!
– Вам тэлеграма! Ну й мароз сягонні…Яшчэ не ацэнена

У памяць запрасіла год далёкі,
Той майскі дзень…(Я так вясну люблю !)
Як погляд твой – блакітны і глыбокі –
Заставіў сэрца падаць на зямлю.

Твой бляск вачэй і ўзлёт чарнявых веяў,
Спляценне шчырых, сарамлівых слоў–
Мне успамін вярнуў, слязу навеяў.
Як мала трэба… І шчаслівы зноў…

У памяць я вяртаю дзень далёкі
Чвэрць веку ўжо. Як хутка дні ляцяць!
А погляд твой – блакітны і глыбокі–Яшчэ не ацэнена

Балюча успаміны б’юцца.
І сэрца каменем ляжыць.
Табе не хочацца вярнуцца?
Ты не пакутуеш, скажы?

Зноў думка з думкаю сплятуцца…
Бяссонніца – сястра душы.
У сон прашуся акунуцца.
Ці снюся я табе? Скажы.

Надзеі павуцінай рвуцца…
І мы – у шчасця на мяжы.
А ты не хочаш азірнуцца
І позірк мой злавіць?.. Скажы!

* * *Яшчэ не ацэнена

– Кажаш, не забыў, успамінаеш?
Ну а як жыццё тваё цяпер?
Штось вачэй , гляджу, не падымаеш,
І нясвежы з гальштукам каўнер.
Кажаш, жонка поварам працуе?
Надта не заўважна па табе.
Ну а сам? Камерцыя. Гандлюеш.
А яшчэ? Бывае сніш мяне?
Ну а дзеці? Сын? Увесь у татку.
Малайчына! Як завуць? Ілля.
А чаму хацеў дачку спачатку?
Вось дзівак! Каб даць маё імя…
А жытло? Здымаеш за даляры?Яшчэ не ацэнена

* * *
Заснула сонца на кусце чаромхі.
Гуллівы касцярок гарыць-трашчыць.
Гітары пераліў – раманс чароўны…
О, як бы галаву мне не згубіць!
Лаўлю твой погляд сумны, адзінокі,
Спавіта сэрца крыўдаю нямой.
Чужы і родны, блізкі і далёкі,
Каханы …
Ды не мой, не мой, не мой!

* * *Яшчэ не ацэнена

Мароз злаваўся не на жарты.
Не да спатканняў, з хат не руш!
А ты, упэўнены і ўпарты,
Прыйшоў… з букетам змерзлых руж.

А я ў танюсенькіх панчошках
(У мамы, пэўна, здаўся б шок)
Хавалася аж «да няможна»
У твой кудлаты кажушок.

І не было лістоў бальнічных,
І колькі зім ужо сплыло…
А я ў панчошках эластычныхЯшчэ не ацэнена

БЕЛАРУСІ
Мне дазволіў Бог нарадзіцца,
Дзе спявае сама зямля,
Дзе святыя бруяць крыніцы,
Дзе буслоўкі вітаюць здаля.
Дзе грыбоў – хоць касою прайдзіся,
Сыпле золатам збажына.
Дзе расою жывой акрапіся –
Спаць не схочацца давідна.
Нарадзіцца мне Бог дазволіў,
Дзе змагла "захварэць на вершы".
Не зракуся, радзіма, ніколі
Мовы, хаты, кахання першага…
Мой прысуд– на зямлі нарадзіццаЯшчэ не ацэнена

БЕЛАРУСЬ МАЯ

Танцуюць на далоні
Сняжынкі.Не суняць.
Дамы, лясы і гоні
Пад белым пухам спяць.
З табой, мая Радзіма,
Я цешуся зімой.
І з першым промнем сонца
Люблю ўставаць вясной.

Беларусь мая, Беларусь мая!
Бела-сіняя! Бела-русая!
І пяшчотная, і свабодная …
Беларусь мая, бела-родная!

У другіх краінах госцяй
Мне давялося быць.
Душу хвалюе штосьці –
Дамоў хутчэй карціць.Яшчэ не ацэнена

Прыладай можна спрабаваць
рабіць звычайнае вялікім.
Але з вялікасцяў пасля
сам
будзеш надта невялічкі.
Прыладай вершам і каням
з прылад сваех таленавітых
мне так не хочацца быць,
пан….
Пакінь сабе сваёй карысьці.
Ты дазваляеш мне сабой,
прабач,
табой больш ганарыцца.
Дык мне дазволь адразу соль
табе пад вочы кінуць сціпла.
Бяры, бяры і хлеб пад ёй.
Не паспрабуеш, - не паверуЯшчэ не ацэнена

Бяры за нуль няшчырыя памкненні.
Памнож на эн прызнанні з сямі нот.
Імгненне -
Вось табе і год.
Год вершаў, шчырасці, натхнення,
Няўтульнасці, мурашак ды прыгод.
Ты ўяўляеш? Год!
А тое месца свету,
Адкуль пачаўся гэты карагод,
Як і раней, наш мікра-пуп Сусвету.
Мне ўтульна ў літасці сёлеташніх грымот.

Мне цепла і бяспечна ў новых людзях.
Сыйшоў у нябыт мой з сораму канвой.Яшчэ не ацэнена

Неспраўджанае каханне.
Няздзейсненая любоў.
Неперажытыя ночы, спатканні
Стрэнуцца зноў.

Прывіды былых пачуццяў.
Аскепкі старых перамог.
Сівых, як зімовыя кветкі на раллях
Забытых дарог

Прыдуманыя абдымкі.
Непражытое жыццё.
На высахлых вуснах усмешак адбіткі.
Штучнае забыццё.

Замораная пяшчота.
Нябачныя ласкі вачэй.
Чужых успамінаў нямота...
Ужо лягчэй.

Невымаўленае прызнаннеЯшчэ не ацэнена

Цераз сорам гарэзлівых думак
Я душою к табе на паклон.
Дай спакою ў сэрцы прытулак,
Мой бязконца прыходзячы сонЯшчэ не ацэнена

А памятаеш лязо вачэй?
Абдымкі марозныя шчырых начэй.
Адчуць. Дакрануцца. Хутчэй!
Падняцца ў аблокі.
Гарачыя шчокі,
Вусны на шыі,
Рукі, што ў сораме палка душылі.
Па-здрадніцку насцеж адчынены брамы.
Нясцерпныя шрамы
На сэрцы і спіне.
Здавалася, крок і загінем.
Вусны ў салодкай атруце,
Аскепкі пачуцця
У скрываўленай бітай душы.
Ток паміж пальцамі,
Словы ў дрыготкай цішы.
Скажы,Яшчэ не ацэнена

Пускаеш думкі на свабоду,
Выкорпваючы з небыцця
Пытанне дня. Пытанне году.
Пытанне цэлага жыцця.
Як перадаць ад сэрца к сэрцу
Той мэсседж, што не даляцеў?
І сон у руку не кладзецца.
А так хацеў! А так хацеў,
Каб развіднела й палягчэла,
Каб з новым сонцам новы дзень.
Натоўпам думак ашалелых
На сэрдца ноч. На душу цень.
Усе хто побач, не ўратуюць.
Хто не з табой - таму пляваць.Яшчэ не ацэнена

Лютаўская вясна
Шчыра ўводзіць ў зман.
Захопваўчы ў брудны капкан
Тры з чатырох калёс.
Калі панавала зіма,
Мяне ты цішком прывёз
У межы свайго Запаляр'я.
Назад я ўжо неяк сама -
900 кілометраў пешкі.
Цяпер я нашу акуляры,
А ты - усмешку.

Абдымкі. Рука ў руцэ.
Тры, два, раз... Ужо не крыўдуем.
Чужыя партрэты малюем
Віламі слоў па вадзе.
Будзем маўчаць па чарзе.
І можа што-небудзь пачуем.Яшчэ не ацэнена

Выпадковых сустрэч проста так
Не бывае. На ўсё свае блаты.
Сутыкнуў іх сусветны бардак -
Двух чужых, усміхнуўшыхся раптам.

Яны крочылі ў восеньскі парк.
Ім спяваў свае сны дуб калматы.
Яны нешта рабілі не так.
І размова вялася не надта.

Калыхала іх ноч на руках.
Ім свабоды і тэмаў багата.
Але ўсе ж не складаўся ніяк
Гэты пазл. Ці яно таго варта?..

Яна змыла касметыку, лак.Яшчэ не ацэнена

У сэрцы святло і вера.
Цёплы і лёгкі камень.
Ты - дзень.

У чэрапе толькі цемра
І нікога мяне апроч.
Я - ноч.Яшчэ не ацэнена

Збіраю пажыткі і еду дамоў.
Вайна - забава не лепшая.
Ці мне падалося, ці то было сном?..
"Прасніцесь, выходзім, канечная!"

А ногі ня йдуць, паранена мо?
Ці змерзла, ці звочылі раптам?
Паранена... Трошкі... Душу размяло
Адным пераможным залпам.

І вушы ня чуюць, звініць ці пяе...
Кантузіла, пэўна, моцна.
І перад вачыма ўсё нехта плыве...
Няўжо так і будзе... бясконца?!Яшчэ не ацэнена

Просіцца, б'ецца, кусае, рычыць
Паранены звер у няволі.
Удзячны за сэрца, якое баліць,
Бо значыцца сэрца жывое.

Моўчкі ўпотай на зброю глядзіць:
"Мёртвы, затое вольны!"

Калі я хачу насамрэч забіць,
То не страляю кантрольны.Яшчэ не ацэнена

На плячы пляцачок -
Не паходны, а модны.
Пашыты недзе ў Кітаі,
Набыты ўпотай.
На вуснах змярзае мята.
Роўны выходны,
Не кроўю і потам,
А півам і музыкай
Ператвораны ў свята.
Рыпіць пад нагамі сонная глеба.
У галаве бадзёра.
Ну і што, што мароз, снег?!
Ці дождж...
Ці што там?
Я яшчэ не глядзела ў неба.
І вечар нібыта вясёлы.
Патрохі калядныя думкі
Перакрываюць празрыста, лёгкаЯшчэ не ацэнена

"Чакай" прыціскае ўмомант да месца.
Заклікам гучна ў чэрапе б'ецца.
Не паддаецца...
Чакаем не мы.
Чакае сэрца